วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) บริษัท เฟรมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)

บริษัท เฟรมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น