วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

วิทยากรเรื่อง การบริหารวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (Organization Culture Management for Manager) เวียงจันทน์ สปป.ลาว 23-24 มีนาคม 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง 

การบริหารวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร 
(Organization Culture Management for Manager) 

23-24 มีนาคม 2556 
กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว1 ความคิดเห็น: