วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จโดยใช้ความคิดเชิงบวก (Develop Maximum Potential with Positive Thinking)

กำหนดการฝึกอบรม Public Training เรื่อง 

พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จโดยใช้ความคิดเชิงบวก
(Develop Maximum Potential with Positive Thinking)

จัดโดย บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
ผู้สนใจ ติดต่อ 026450152-60ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น