วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรมเรื่อง การพูดจูงใจสำหรับผู้นำ (Convincing Technique for Leadership)

กำหนดการฝึกอบรม Public Training เรื่อง 

การพูดจูงใจสำหรับผู้นำ
(Convincing Techniques for Leadership)

27 มีนาคม 2556 โรงแรมอมารีเอเทรียม กรุงเทพฯ
จัดโดย บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
ผู้สนใจ ติดต่อ 02 6450152-60


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น