วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น