วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กำหนดการฝึกอบรมเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ติดต่อโทร 026195500 ต่อ 451-455 หรือ Link ไปที่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น