วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Team Building for Excellence)

การฝึกอบรม เรื่อง

สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Team Building for Excellence

26-27 มกราคม 2556
กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น