วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

วิทยากรเรื่องการพูดจูงใจสำหรับผู้บริหารและผู้นำ (Convincing Techniques for Leadership)

วิทยากร เรื่อง 

การพูดเพื่อจูงใจ สำหรับผู้บริหารและผู้นำ
(Convincing Techniques for Leadership)

ที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
15-16 ธันวาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น