วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรเรื่องกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ ให้ บสย ที่อยุธยา และ กาญจนบุรี

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง 

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

ให้ลูกค้าของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
ที่ พระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 พย.2555 และ กาญจนบุรี วันที่ 30 พย.2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น