วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ จัดโดย บสย ที่สงขลา และ นครศรีธรรมราช

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 
(Modern Marketing Strategies)

จัดโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
ที่ จังหวัด สงขลา วันที่ 24 ตค.2555 และ นครศรีธรรมราช วันที่ 26 ตค.2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น