วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลตอบรับจากการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในงานขาย

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในงานขาย
(Motivation for Sales)

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2555

วิทยากร โดย มงคล ตันติสุขุมาล
จัดโดย Pacific Sales Management Center 
ติดต่อ โทร 0817168711
email: mingbiz@gmail.com

ผลตอบรับจากผู้เข้าอบรมรุ่นก่อน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น