วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิทยากรเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์

วิทยากร เรื่อง

การเจาจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555


หมายเหตุ: รอบต่อไปจัดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ติดต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 026195500 ต่อ 451-455
ติดต่อวิทยากร โทร 0817168711


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น