วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความคิดเห็นของผู้รับการอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

ความคิดเห็นจาก Facebook ของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

จัดโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เมื่อวันที่ 24 ตค. 2555 ที่สงขลา และ 26 ตค. 2555 ที่นครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น