วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรเรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies) จัดโดย บสย. ที่ พิษณุโลก และ นครสวรรค์

บรรยากาศ การเป็นวิทยากร เรื่อง

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 
(Modern Marketing Strategies)

จัดโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
ที่ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3 ตุลาคม 2555 
และ นครสวรรค์ วันที่ 5 ตุลาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น