วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมเรื่อง การสร้างความสำเร็จด้วย Law of Attraction เชียงใหม่

ความคิดเห็นจาก Facebook ของผู้เข้าอบรมเรื่อง

การสร้างความสำเร็จด้วยกฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น