วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การเจรจาต่อรองธุรกิจ ที่ Petro Vietnam Oil Lao Co., Ltd. เวียงจันทน์ สปป.ลาว

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)

Petro Vietnam Oil Lao Co., Ltd. 
กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

17-18 กันยายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น