วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยากรอบรมเรื่อง Organization Culture Management เวียงจันทน์ สปป.ลาว

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

Organization Culture Management

กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
15-16 กันยายน 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น