วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วิทยากร เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation) กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)
กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น