วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิทยากร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies) ที่ลำปาง

เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง 
กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)
ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น