วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

การเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุ: ติดต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 026195500 ต่อ 451-455
ติดต่อวิทยากร โทร 0817168711
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น