วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดเพื่อการจูงใจ (The Art of Speaking)

วิทยากร ฝึกอบรม เรื่อง

ศิลปะการพูดเพื่อการจูงใจ
(The Art of Speaking)

ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น