วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง ให้ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กลุ่มที่ 5


วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง
(Teamwork and Conflict Management)


บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(กลุ่มที่ 5)

รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท นครนายก
วันที่ 20 กรกฎาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น