วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง ที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว 13-14 กค.2555

วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง

การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง
(Teamwork and Conflict Management)

ที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น