วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Inhouse Training บรรยาย Internet and Social Media Marketing ที่ เชียงใหม่

ภาพการฝึกอบรมกลุ่มย่อย Inhouse Training เรื่อง

Internet and Social Media Marketing

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555
บริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น