วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิทยากร การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง บมจ.ซิโน-ไทย กลุ่มที่ 2

ภาพการฝึกอบรม เรื่อง

การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง
(Teamwork and Conflict Management)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
( กลุ่มที่ 2 )

ที่ Royal Hill Golf Resort Spa นครนายก

วิทยากรโดย มงคล ตันติสุขุมาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น