วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บรรยาย การทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ที่ ซิโน-ไทย กลุ่มที่ 1

ภาพการบรรยาย และ กิจกรรม เรื่อง


การทำงานเป็นทีม และ การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
(Teamwork and Conflict Management)


บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(กลุ่มที่ 1)
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น