วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิทยากร Internet and Social Media Marketing

ภาพการฝึกอบรมเรื่อง

การตลาดบนอินเตอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย
(Internet and Social Media Marketing)

ที่ โรงแรม ออลล์ ซีซัน โกลล์ ออคิด กรุงเทพฯ
25 พฤษภาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น