วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรม Internet and Social Media Marketing ที่กรุงเทพฯ

เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง

การตลาดบนอินเตอร์เน็ต ผ่าน Social Media
(Internet and Social Media Marketing)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 (9.00-16.00 น.)
ที่ โรงแรม ออล ซีซั่น โกลออร์คิต กรุงเทพฯ

วิทยากร โดย มงคล ตันติสุุขุมาล

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
 - รู้จัก Internet และ Social Media
 - รู้จักเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต เช่น eBay, Paypal, Affiliate Marketing เป็นต้น
 - เรียนรู้ Social Media ยอดนิยม เช่น Facebook, Twitter, Blogger, Picasa, Youtube ในการใช้ทำธุรกิจ
 - การสร้าง Facebook Account และ Fan Page
 - การตั้งค่าสำหรับ Facebook Fan Page
 - การสร้าง Twitter Account การตั้งค่า และ การเชื่่อมโยง Facebook กับ Twitter
 - การสร้าง Blog การตั้งค่าต่างๆเกี่่ยวกับ Blog การใช้ Blog ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือธุรกิจ
 - การนำรูปภาพ และ VDO ลงในเว็บ
 - ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด และ เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทำตลาดบน Internet
 - เทคนิคการทำให้เว็บติดอันดับต้นๆใน Google Search

ติดต่อ Hipo Training โทร 026154477-78 รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น