วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดอบรม "อินเตอร์เน็ตและการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นต้น" (Internet and eCommerce) ที่ เชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้า ฝึกอบรมกลุ่มย่อย เรื่อง

"อินเตอร์เน็ตและการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้น"

(Introduction to Internet and e-Commerce)


ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 (9.00-16.00 น.) 
(เชียงใหม่) 

วิทยากร : มงคล ตันติสุขุมาล

     ทาง M-Training จะเปิดอบรม หลักสูตร "อินเตอร์เน็ต และ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิก์ขั้นต้น" (Introduction to Internet and e-Commerce)
      สถานที่ : เชียงใหม่ (455/328 หมู่บ้านสันทรายพาร์ควิว ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)
      รับจำนวน 5-10 คน
      ติดต่อ: โทร 0817168711 หรือ email : mingbiz@gmail.com
                 หรือ Click ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ 

       ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม คนละ 2,000 บาท  (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และ เบรกกาแฟ)
      โอนเงิน ธนาคารกรุงเทพจำกัด (สาขากาดสวนแก้ว)
      ชื่อ มงคล ตันติสุขุมาล บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 5310368286 
      เมื่อชำระแล้วกรุณาโทรแจ้ง หรือ Fax 053380431 หรือ email: mingbiz@gmail.com 


ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

1. ความรู้เกี่ยวกับ Internet สำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ระดับกลาง
2. เว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ ประโยชน์ด้านธุรกิจ หากต้องการมีเว็บไซต์ทำอย่างไร
3. การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การนำสินค้าประกาศขายในอินเตอร์เน็ต
4. การซื้อขายสินค้า การชำระเงิน และ การจัดส่งสินค้า ที่ซื้อขายผ่าน Internet
5. การทำให้เว็บไซต์ ติดอันดับการค้นหาลำดับต้นๆใน Google Search
6. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Blog, Facebook, Twitter คืออะไร และ จะใช้ประโยชน์ในธุรกิจได้อย่างไร
7. ทดลองปฏิบัติจริง ในการฝึกอบรม

* รับจำนวนจำกัด เพียง 5 - 10 คน เท่านั้น กรุณานำ Computer Notebook ที่รับ Wi-Fi ได้ มาในการฝึกอบรมด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น