วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

บรรยายเรื่อง เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ (Winning Negotiation Strategies)

 เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Winning Negotiation Strategies)
29 กุมภาพันธ์ 2555
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ติดต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 026195500 ต่อ 451-455

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น