วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เรื่อง กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies)

ที่ Marriott สุขุมวิท 24, กรุงเทพฯ
โดย มงคล ตันติสุขุมาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น