วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ Modern Marketing Strategies & Marketing 3.0

ภาพการฝึกอบรม 

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 
Modern Marketing Strategies & Marketing 3.0

ที่โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด
18 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น