วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

กระตุ้นใช้ e-Commerce สร้างร้านค้าออนไลน์ลดต้นทุนผู้ประกอบการ

                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัว “สร้างร้านค้าออนไลน์” บนเว็บไซต์www.dbdmart.com หวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยใช้ระบบ e-Commerce ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางการตลาด  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรองรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
                         นางสาวพิกุล  ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้
(วันที่ 13 มีนาคม 2555) กรมฯ ได้มีการเปิดตัว “สร้างร้านค้าออนไลน์” บนเว็บไซต์ www.dbdmart.com
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจ ทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ การซื้อขายสินค้า รวมถึงเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆ ดังนั้น กรมฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพทางการค้าโดยการนำระบบ e-Commerce  มาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางการตลาด และขยายฐานลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC” ในปี 2558 ที่กำลังจะเกิดขึ้น 

                          นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้มีการพัฒนาระบบ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้บริโภค แบบ B2C หรือ “Business to customer E-Marketplace” ขึ้น ภายใต้ชื่อ www.dbdmart.com เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขยายช่องทางการค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงได้มากยิ่งขึ้น
                         รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “www.dbdmart.com นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสอนให้ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจนำระบบ e-Commerce ไปใช้สร้างร้านค้าออนไลน์และเข้าสู่ระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้เกิด “ผู้ประกอบการรายใหม่” แล้วwww.dbdmart.com ยังเป็น “ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketplace” ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ธุรกิจไทย ที่มีการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ พร้อมระบบการค้นหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการซื้อขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์และได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”
                         ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างร้านค้าออนไลน์” ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น