วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพการบรรยาย เรื่อง ศิลปะการวิจารณ์การพูด

ภาพการบรรยาย

เรื่อง ศิลปะการวิจารณ์การพูด

ที่ สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่
โรงแรม เชียงใหม่สุวรรณกิจ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น