วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สำหรับงานวิศวกรรม ที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ภาพการฝึกอบรม 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สำหรับงานวิศวกรรม 
ที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น