วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม (Team Building for Line Manager) 27-28 January 2012

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
Team Building for Line Manager
27-28 January 2012
ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น