วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาพการฝึกอบรม การประชุมและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยาการการฝึกอบรม
การประชุมและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
Effective Meeting and Communicating Organization for Manager
กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
17-18 December 2011


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น