วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยากรอบรม เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ (Wining Negotiation Strategies)

ด่วน กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง

เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 
(Wining Negotiation Strategies)

โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ติดต่อ 02-619-5500 ต่อ 451-455ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น