วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาพการฝึกอบรม พลังแห่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเลิศ

ภาพบรรยากาศการเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง 
พลังแห่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเลิศ
(Power of Organization Culture)
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2554
ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น