วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

บรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ที่ DENSO (Thailand)

บรรยาย เรื่อง 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)

ที่บริษัท DENSO (Thailand)
ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (AMATA Industrial Estates)
เมื่อวันที 8 กันยายน 2554

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น