วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพการฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม และ การจัดการความขัดแย้ง (Teamwork and Conflict Management)

ภาพการฝึกอบรม การทำงานเป็นทีม และ การจัดการความขัดแย้ง
(Teamwork and Conflict Management)

ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554

มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
เป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ ผู้สนใจทั่วไป

 


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น