วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพการฝึกอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
(Strategic of Business Negotiation)

ที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554
วิทยากรฝึกอบรม: มงคล ตันติสุขุมาล


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น