วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

การตัดสินใจเกี่ยวกับซอฟแวร์โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ (Business Management Software)


หลายธุรกิจมักมีปัญหาว่า หากจะนำซอฟแวร์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับกิจการ ควรจะซื้อแบบสำเร็จรูป หรือ จ้างนักพัฒนาซอฟแวร์ทำให้ อย่างไหนจะดีกว่ากัน ?

จากประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ ผมแนะนำได้ว่า มีดีมีเสียคนละอย่าง ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการครับ การจ้างนักพัฒนาซอฟแวร์ หรือ โปรแกรมเมอร์ทำให้นั้น เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงหนาดใหญ่ ที่มีระบบการทำงานเฉพาะ และ มีความสลับซับซ้อนสูง เป็นระบบแล้ว มีเครื่อง Server ต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม แต่ไม่สามารถหาซอฟแวร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่จะนำมาใช้กับงานในทุกกลุ่มได้ หรือหากนำมาใช้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานกันขนานใหญ่ จนอาจก่อปัญหาใหญ่ให้กับการทำงานตามปกติได้ ถ้าเป็นแบบนี้ การจ้างโปรแกรมเมอร์มาเป็นพนักงานบริษัทเพื่อภารกิจพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เหมาะกับองค์กรของตนโดยเฉพาะ จะดี

ถ้าหากเป็นบริษัทขนาดกลางการทำงานไม่ซับซ้อนเท่าบริษัทขนาดใหญ่ หากไม่ต้องการจ้างโปรแกรมเมอร์ประจำ ก็อาจว่าจ้างซอฟแวร์เฮาส์ (Software House) ที่เชื่อถือได้มาทำการพัฒนาโปรแกรมให้ ซึ่งจะดีหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และ ความเป็นมืออาชีพของบริษัทซอฟแวร์เฮาส์ ที่ถูกว่าจ้างมา รวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาการพัฒนาโปรแกรม

สำหรับธุรกิจ SMEs ผมแนะนำว่าให้ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมมาใช้เลยจะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่แล้วธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม ความสลับซับซ้อนของระบบงานยังมีไม่มาก หรือไม่ก็ยังไม่มีระบบที่ดี จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำการพัฒนาซอฟแวร์พร้อมกับปรับระบบงานให้เป็นระบบระเบียบเพื่อรองรับการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งาน เพราะการว่าจ้างซอฟแวร์เฮาส์มาพัฒนาโปรแกรมให้ดูจะแพงเกินไป การจ้างโปรแกรมเมอร์ประจำก็เป็นภาระเงินเดือน แต่เมื่องานเสร็จก็ไม่มีงานอะไรให้ทำต่อมากนัก หรือ โปรแกรมเมอร์ลาออกไปกลางคัน งานก็จะสะดุด การเลือกซื้อซอฟแวร์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

วิธีการเลือกซื้อซอฟแวร์โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ ควรดูจากฟังก์ชัน หรือ ความสามารถที่ซอฟแวร์ทำได้ว่า สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ครบถ้วนหรือไม่ก่อน แล้วดูต่อว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่นๆอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานอะไรบ้างเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป  หรือว่าในทางกลับกัน ระบบงานส่วนใดดีอยู่แล้ว และต้องการให้โปรแกรมสำเร็จรูปถูกปรับแก้เล็กน้อยโดยบริษัทผู้ขายโปรแกรม เพื่อให้เข้ากับระบบงานเฉพาะส่วนที่ดีอยู่แล้วของตนเอง

การขอปรับแก้โปรแกรมสำเร็จรูปเล็กๆน้อยๆนั้น บริษัทผู้ขายมักจะยินดีทำให้ บางแห่งก็ทำให้ฟรีถ้าเล็กน้อยจริงๆ หรือ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งก็ถือว่าดี หากเขามีการดูแลในส่วนนี้ อีกทั้งการใช้ซอฟแวร์โปรแกรมสำเร็จรูป เมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ หรือ ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมโดยบริษัทผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ ก็มักจะมีการอับเกรดให้กับลูกค้าฟรี หรือ จ่ายเพิ่มเล็กน้อย ทำให้เราได้ใช้โปรแกรมที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากโปรแกรมเมอร์ของเขาลาออกไป เขาก็จะต้องจัดหาคนใหม่ที่ทำงานต่อเนื่องได้มาทดแทน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเขา ไม่ใช่ของเรา ทำให้งานเราไม่สะดุด

ดังนั้นสำหรับ SMEs จึงน่าจะเหมาะกับการนำโปรแกรมสำเร็จรูป มาใช้ช่วยงานธุรกิจของตนเอง โดยต้องเลือกให้เป็นว่า จ้าวใดเหมาะสม น่าเชื่อถือ ใช้งานกับธุรกิจของตนเองได้ดี มีการสนับสนุนหลังการขายที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดมากพอดูอยู่แล้วครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น